Zoekterm
  • Jaarverslag 2016

    Het verslag over het boekjaar 2016 uit. Het jaarverslag kun je hier of hier lezen.
  • Staatsolie sluit productiedelingscontracten af voor twee offshore-blokken

    Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft op 13 juli 2017 productiedelingscontracten afgesloten voor twee offshore-blokken.
  • Staatsolie sluit uitdagend boekjaar 2016 positief af

    Voor Staatsolie was het boekjaar 2016 een van de moeilijkste in haar 36-jarige geschiedenis. Bezuinigingsmaatregelen in combinatie met aantrekkende olieprijzen in de tweede helft van 2016 hebben erin geresulteerd dat het boekjaar met een brutowinst van US$ 13 miljoen is afgesloten. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft de jaarrekening over 2016 op 30 juni 2017 goedgekeurd.
© 2017 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. All rights reserved.