Zoekterm

Transparantie

Gedragscode

Staatsolie wil dat de kernwaarden ‘integriteit’ en ‘verantwoordelijkheid’ door alle medewerkers wordt geleefd en uitgedragen. Om richting te geven aan het tonen van een correct gedrag is een gedragscode vastgesteld. De gedragscode moet ervoor zorgen dat de goede reputatie en integriteit van Staatsolie worden beschermd. 

EITI

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. ondersteunt het  Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Als oliebedrijf met als enige aandeelhouder de Staat Suriname, heeft Staatsolie zich gecommitteerd aan transparantie en zal hierbij de activiteiten van EITI ondersteunen. Staatsolie participeert actief in het proces, welke wordt geleid door de overheid, om Suriname te doen toetreden als kandidaat-land. Door EITI te ondersteunen, committeert Staatsolie zich aan de initiatieven, welke bijdragen aan transparantie van inkomsten, gerelateerd aan het winnen van natuurlijke hulpbronnen, het terugbrengen van armoede en de strijd tegen corruptie.

Voor meer informatie over EITI klik hier.

© 2018 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. All rights reserved.