Zoekterm

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Verantwoording nemen voor mens en milieu is een van onze kernwaarden. Het is voor ons van belang dat er geen schade wordt aangericht aan het milieu en de samenleving. De Staatsolie Foundation is opgericht om het welzijn van de gemeenschap te vergroten. Daarnaast doneert Staatsolie ook rechtstreeks.

Milieu- en sociale effectenrapportage

Voordat Staatsolie activiteiten ontplooit, worden de mogelijke gevolgen voor het milieu en de omliggende samenleving in kaart gebracht. Deze milieu- en sociale effectenrapportages (Environmental and Socials Impact Assessement, ESIA) worden gedaan door externe deskundigen. In de rapportage worden ook maatregelen voorgesteld om eventuele effecten op het milieu en de mens als gevolg van de activiteiten tegen te gaan of minstens beheersbaar te houden.

Voor een overzicht van de verschillende milieu- en sociale effectenrapportages klik hier.

© 2019 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. All rights reserved.