Zoekterm

CSI gemeenschapsfonds

Instructies Projectideeformulier Staatsolie CSI-Upstream Community Fonds

 • Het projectidee formulier is de eerste stap naar het aanvragen van fondsen bij het Staatsolie CSI Community Fonds Upstream.
 • Het projectidee formulier is bedoeld om informatie te geven over het probleem dat u wilt aanpakken. (Wijziging in het initieel voorstel is mogelijk. Dit kan na verandering van inzicht door verdere uitwerking van het project of na het volgen van trainingen.

Met andere woorden: mocht u een andere oplossing, dan eerst aangegeven op uw projectideeformulier, willen uitwerken, is dit mogelijk en kunt u voor die oplossing een ander aanvraag formuleren. Na beoordeling van de projectideeën krijgen geselecteerde organisaties een verzoek voor het opstellen van een volledige projectaanvraag. Let op: dit formulier is dus nog geen finaal verzoek!

De volledige projectaanvragen worden nogmaals beoordeeld. Slechts dié aanvragen die voldoen aan alle criteria, en die de hoogste punten hebben behaald in de beoordeling, komen in aanmerking voor fondsen.

U kunt het formulier:

 • online invullen of
 • per e-mail versturen naar info@staatsolie.com (onderwerp van de e-mail: “projectidee formulier CSI Community Fonds”) of
 • bezorgen bij de Staatsolie kantoren op Flora (Paramaribo) of op Sarah Maria (Saramacca ) t.a.v. de afdeling Corporate Communication Upstream (CCU). 

Uiterste inleverdatum is 15 februari 2019, om 15.00 uur.

Formulieren die na de deadline worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen tijdens deze ronde. U kunt uw projectidee vervolgens inleveren bij een volgende aanvraagronde.

Let wel:

 • De hoogte van de financiering zal afhangen van de ervaring van uw organisatie met het uitvoeren en beheren van projecten. Heeft uw organisatie geen of weinig ervaring met projecten, adviseren wij u uw financiële aanvraag laag te houden.
 • Alleen organisaties die gevestigd zijn in Saramacca (of een exploratie-gebied van Staatsolie) kunnen aanvragen indienen op dit moment.
 • Alle activiteiten moeten in het gebied plaatsvinden, en/of bewoners van het gebied ten goede komen.
 • Het fonds financiert projecten op het gebied van:
  • sport, cultuur en recreatie
  • werkgelegenheid en inkomen
  • onderwijs en kennisontwikkeling
  • gezondheid en veiligheid
  • milieu
 • Activiteiten binnen deze themagebieden die voor financiering in aanmerking komen, zijn:
  • sociale projecten
  • capaciteitsversterking (en educatie)
  • awareness
  • dienstverlening
  • gemeenschapsontwikkeling
  • infrastructuur (note: kleine infrastructurele werken, geen gebouwen) 

 

Jaar Project Bedrag (SRD)
2012 Renovatie voetbalveld 25.000
Jaar Donor Project Bedrag (SRD)
© 2019 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. All rights reserved.