Zoekterm

Milieu- en sociale effectenrapportages

Voordat Staatsolie activiteiten ontplooid in nieuwe gebieden, worden de mogelijke gevolgen voor het milieu en de omliggende samenleving in kaart gebracht. Deze milieu- en sociale effectenrapportages worden gedaan door externe deskundigen. In de rapportage worden ook maatregelen voorgesteld om eventuele effecten op het milieu en de mens als gevolg van de operaties tegen te gaan of minstens beheersbaar te houden.

Hieronder een overzicht van de verschillende milieu- en sociale effectenrapportages die in de loop der jaren zijn uitgevoerd.

© 2019 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. All rights reserved.