Zoekterm

Van een bedrijf zonder eigen vermogen tot grote deviezenverdiener van Suriname

26-12-2015

De Surinaamse olie-industrie is geboren met technische bijstand en financiële steun van US$ 500.000 van de Amerikaanse multinational Gulf Oil, een werkvoorschot van SF 500.000 van de staat, leningen bij banken en fondsen uit de ontwikkelingssamenwerking. Met deze gelden zijn er diverse exploratie- en productieprogramma’s uitgevoerd. Het financiële spin-off-effect werd vanaf 1984 merkbaar.

Vanaf toen groeide de financiële zelfstandigheid van Staatsolie, waardoor het bedrijf betere investeringen kon plegen in technieken, equipment en kader. In 1991 leed het bedrijf - voor een bedrag van US$ 2,3 miljoen - voor het eerst verlies, vanwege de sterk gedaalde olieprijzen op de internationale markt. Zeven jaar later daalden de internationale olieprijzen naar een historisch dieptepunt van US$ 7 per vat. Het bedrijfsverlies van Staatsolie bedroeg US$ 3,2 miljoen. Net als in 2015 zijn in 1991 en 1998 overbruggende maatregelen getroffen. 

Omzetgroei “Ondanks de tegenvallende olieprijzen die we sinds 2014 ervaren, is Staatsolie in de afgelopen 35 jaar uitgegroeid tot het meest winstgevende bedrijf in Suriname. Door de omzetgroei zijn we in staat geweest om meer te investeren in exploratie, productie en raffinage. De omzet nam ook toe door de grote productiviteit en hoge olieprijzen. De diversificatie waarbij Staatsolie zich ontwikkelt van olie naar een energiebedrijf heeft ook impact gehad op de gestegen bedrijfsresultaten”, zegt Sales Administrator Marc Dompig.
Vanaf het jaar 2012 is de omzet gestegen naar meer dan US$ 1 miljard. Daarmee is de bijdrage aan de staatskas eveneens toegenomen. In 2012 heeft Staatsolie ruim US$ 352 miljoen aan de staatskas bijgedragen: de grootste bijdrage die de staat van het bedrijf heeft ontvangen. “We mogen trots zijn dat Staatsolie financieel stabiel is en deviezen verdient. Wij
zorgen ervoor dat er voldoende middelen zijn om het voortbestaan van het bedrijf te continueren waardoor het interessant blijft voor banken en buitenlandse oliemaatschappijen om zaken met ons te doen. Anno 2015 beheerst Staatsolie de totale olieketen: van exploratie tot benzine aan de pomp voor de consument. We zijn uitgegroeid van een bedrijf dat in de
begin jaren sterk financieel afhankelijk was tot een onderneming die een wezenlijke bijdrage levert aan de Surinaamse economie.”

Nieuws per jaar

© 2019 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. All rights reserved.