Zoekterm

Jaarverslag 2015 is uit

24-7-2016

Staatsolie heeft het  boekjaar 2015 afgesloten met een geconsolideerde brutowinst van US$ 28,9 miljoen. De  Staatskas  werd  versterkt   met US$  25  miljoen in  de  vorm  van  dividend  en belastingen Zowel Staatsolie als haar dochtermaatschappijen SPCS en GOw2 hebben bijgedragen aan dit resultaat. Het publicatieverslag van de jaarrekening over het boekjaar is nu online te lezen hier of hier.

Nieuws per jaar

© 2019 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. All rights reserved.