Zoekterm

Uitbetaling halfjaarlijkse rente op Staatolie-obligatie 2015-2020

10-5-2017

De halfjaarlijkse rente op coupon nummer 4 van de door Staatsolie uitgegeven 7,75% vastrentende obligatie 2015-2020 wordt per 14 mei 2017 betaalbaar gesteld. Lees de bekendmaking voor bijzonderheden over de rente-uitbetaling. 

Nieuws per jaar

© 2019 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. All rights reserved.