Zoekterm

HSEQ Beleid

 

Staatsolie stelt gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit (health, safety, environment and quality: HSEQ) voorop en toont dat door effectief gebruik van haar geïntegreerd managementsysteem, waarmee wij continu:

  • Voldoen aan relevante wet- en regelgeving en Staatsolie’s vereisten, terwijl wij rekening houden met de behoeften van onze stakeholders;
  • Risico’s identificeren en mitigerende maatregelen vaststellen en implementeren, teneinde incidenten en schade aan het milieu te voorkomen; 
  • Alle medewerkers en contractors aansprakelijk houden Staatsolie’s HSEQ regels op te volgen, om te komen tot uitmuntende resultaten, zonder ongevallen; 
  • Ons managementsysteem verbeteren door het verbeteren van onze processen, diensten en onze productkwaliteit middels het vaststellen van duidelijke prestatiedoelstellingen; 
  • Alle medewerkers en contractors betrekken in de besluitvormingsprocessen van ons HSEQ Management Systeem.

 

Februari 2018

Rudolf Elias
Managing Director

 

Download ons HSEQ Beleid

© 2019 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. All rights reserved.