Zoekterm

Richtlijnen inkoop- en betaalproces

Bij de aankoop van goederen en diensten door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (Staatsolie) zijn de richtlijnen van inkoop- en betaalproces van toepassing:

  1. Slechts medewerkers van de inkoopafdeling van Procurement zijn bevoegd aankopen namens Staatsolie te doen. Voor de specifieke aankoop ontvangt u een Purchase Order (PO) van PRC.
  2. Indien de door u geleverde dienst conform de overeengekomen vereisten is geleverd, zult u van de contactpersoon binnen Staatsolie een goedgekeurde Service Entry Sheet (SES) ontvangen.
  3. U dient uw originele, gespecificeerde facturen (omvattende informatie m.b.t. onder meer uw bedrijfsnaam, factuurnummer, factuurdatum, PO-nummer, SES-nummer, valutasoort en bankinformatie) ondertekend door een daartoe bevoegde functionaris van uw bedrijf, aangehecht aan het SES-document (indien van toepassing) of PO-document in te dienen ter attentie van de afdeling Treasury/Accounts Payable. Indien uw factuur niet over de nodige documenten/informatie beschikt zal/kan de betaling niet worden uitgevoerd.
  4. Lokale suppliers dienen hun factuur in bij de receptie op het hoofdkantoor van Staatsolie en zullen een reçu van ontvangen als bewijs van indiening en referentie.
  5. Buitenlandse suppliers dienen hun facturen te e-mailen naar het e-mailadres Accountspayable@staatsolie.com en kunnen de originele facturen met de post versturen naar Staatsolie, Dr. Ir. H.S. Adhinstraat 21.
  6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal de betaling van uw factuur binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de reçu plaatsvinden.
  7. Informatie over betalingen kunt u opvragen via het e-mailadres Accountspayable@staatsolie.com.
  8. De bankkosten ten gevolge van betalingen (1) middels een intermediaire bank en/of bij een bank gevestigd buiten USA of (2) bij een in de USA gevestigde bank in een valutasoort anders dan USD, zijn geheel voor rekening van de supplier.

De betalingstermijn gaat in vanaf de datum dat de factuur is ontvangen op het hoofdkantoor en een reçu aan u is verstrekt als bewijs van indiening. Teneinde een vlotte betaling binnen het afgesproken betalingstermijn te garanderen, is het van belang dat uw factuur (voorzien van een SES indien van toepassing) conform wordt ingediend.

Lees hier de richtlijnen voor het inkoop- en betaalproces van onze dochterbedrijf GOw2. 

© 2019 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. All rights reserved.