Zoekterm

Olie vinden kost tijd

11-4-2019

“Olie vinden kost tijd”, benadrukt Exploration and Development Asset Manager Roland Spuij. Hij weet dat de druk op zijn divisie groot is, nu blijkt dat de kans op het vinden van commercieel winbare oliereserves in de tien geprojecteerde nearshore-boorlocaties groot is. “De kans om olie te vinden als er tien putten worden geboord is ongeveer 85 procent.”

De locaties zijn vastgesteld nadat alle data, inclusief seismische, van het nearshore-gebied tot in de kleinste details zijn geëvalueerd. Daaruit zijn initieel twintig potentiële olie-accumulaties vastgesteld waarvan uiteindelijk de tien meest belovende zijn geselecteerd. “Iedereen moet zich wel realiseren dat er nog veel moet worden gedaan voordat de eerste exploratieput in april 2019 kan worden geboord. We willen niets aan het toeval overlaten en dat betekent dat we ons aan world class standaarden houden.”

Toestemming RvC

Met het projectdossier in de hand start Staatsolie binnenkort een internationaal charmeoffensief om partners aan te trekken waarmee samen het nearshore-gebied kan worden ontwikkeld. De Raad van Commissarissen (RvC) heeft recent groen licht gegeven dat het bedrijf

US$ 80 miljoen, ruim SRD 600 miljoen, in het boren van de tien putten mag investeren. “We kunnen het project dus zelf financieren, maar we gaan toch op zoek naar een buitenlandse partner om het financiële risico te spreiden. Staatsolie blijft wel hoofdverantwoordelijke van het project”, legt Roland uit. De nearshore is het zeegebied voor de kust waar de waterdiepte varieert van 0 tot 30 meter. Vanaf de zeebodem gemeten zullen de tien putten geboord worden in dieptes variërend van 800 meter tot 2,5 kilometer. Het nearshore-project is cruciaal in de zoektocht naar  additionele commerciële reserves, omdat de huidige productievelden, Calcutta, Tambaredjo en Tambaredjo Noord West een eindig leven hebben.

Lessen Blok 4

Bij het bestuderen van de data en bij de voorbereiding op het boren van de nearshore-putten zijn de lessen die geleerd zijn bij de uitvoering van het Blok 4 project uit 2014 meegenomen. Alle processen die tijdens dit project zijn toegepast, van exploratie-evaluatie en logistiek tot aan het boren van de putten, zijn geanalyseerd. “We hebben daarbij niet alleen gelet op wat we op dezelfde manier moeten doen, maar vooral ook op wat we anders moeten doen.”

Kader

De nearshore is het relatieve ondiepe zeegebied tot 40 kilometer uit de kust dat behoort tot de territoriale wateren van Suriname. De waterdieptes variëren tussen 0 en 30 meter. Staatsolie heeft toestemming van de Staat om in dit zeegebied te zoeken naar aardolie en gas en die te produceren. Het beslaat een oppervlakte van 11.250 km2 (een gebied bijna net zo groot als de districten Para, Nickerie en Commewijne tezamen ) en is opgedeeld in de blokken A, B, C en D. Het grenst in het westen aan Guyana en in oosten aan Frans-  Guyana en maakt deel uit van het Suriname-Guyana bekken. Met potentiële olievoorraden van meer dan 15 miljard barrels, wordt dit bekken door internationale olie-experts aangemerkt als de op één na grootste in de wereld.

Onderschriften:

  • Discussie tussen exploratiegeologen over bestaande nearshore-data.
  • Het Blok 4-project werd uitgevoerd met een jack up rig. Een soortgelijk, maar groter, booreiland zal in het nearshore-project worden ingezet.
  • Overzichtskaart van het nearshore-gebied. Boringen zullen plaatsvinden in de blokken A tot en met C.

 

© 2019 Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. All rights reserved.