STAATSOLIE BOEKT US$ 149 MILJOEN BRUTOWINST IN 2018

01 november 2019

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. haalde in het boekjaar 2018 een geconsolideerde bruto-omzet van US$ 506 miljoen. De winst voor belastingen bedroeg US$ 149 miljoen. Zowel de omzet als winst namen toe vergeleken met 2017. De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) keurde op 14 augustus de jaarrekening 2018 goed.